Circular Summit – Prvý cirkulárny summit na Slovensku
Circular Summit I 15.2.2024 I Bratislava

Prvý Circular Summit na Slovensku

Poznáte pojem cirkulárna ekonomika? Viete, prečo je dôležitá, a ako zásadným spôsobom ovplyvní aj vaše podnikanie?

Odpovede na kľúčové otázky, ako začat, na koho sa obrátiť a ako potrebné zmeny v podnikaní financovať, nájdete na cirkulárnom summite.

Bezplatné vstupné prináša strešná organizácia pre tému cirkulárnej ekonomiky na Slovensku – Circular Slovakia spolu s generálnym partnerom ING Bank a realizačnými partnermi. 

Prečo
summit?

Cirkulárna ekonomika dokáže významne prispievať k nárastu konkurencieschopnosti podnikov. Efektívne nakladanie so zdrojmi prináša ekologické aj ekonomické benefity. Odolné dodávateľské reťazce sú základom pre udržateľnosť podnikania. Prostredie prajné pre ekoinovácie prichádza so zmenou procesov a myslenia majiteľov podnikov.

“Napriek významnému potenciálu je cirkulárna ekonomika pre drvivú väčšinu Slovákov a Sloveniek stále neuchopiteľným pojmom.“

Preto sme sa rozhodli zvýšiť povedomie o tejto téme medzi podnikateľmi, ktorí zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu života občanov. Okrem propagácie nosných pilierov Summitu bude naším cieľom naštartovať transformáciu aj vašich obchodných modelov. V tejto ambícii vás aktívne podporíme a vybavíme potrebnými kontaktmi, nástrojmi a ponúkneme mnoho inšpiratívnych príkladov z praxe.

Odmeňujeme úsilie

Cirkulárny summit je tu zdarma pre prvých 150 z vás, ktorí chcete naštartovať zmenu vašich podnikov

Cenné kontakty

Skladba panelových diskusií a náväzných workshopov umožní preniesť teóriu do praxe a prepájať sa s expertmi či novými obchodnými partnermi

Nástroje transformácie

Okrem odpovedí, ako, s kým a za čo financovať transformáciou vášho podniku vám poskytneme aj potrebné nástroje a inšpiráciu vďaka cirkulárnej výstave

Komu
je summit určený?

Hlavným cieľom podujatia je priblížiť potenciál cirkulárnej ekonomiky motivovaným majiteľom mikro, malých aj stredných podnikov na Slovensku, ktorí majú drive a vôľu uspieť vďaka zmene myslenia a práci pri zavádzaní nových postupov a biznis modelov do praxe.

Viac ako 90% všetkých podnikateľov na Slovensku je zastúpených práve mikro a malými podnikateľmi. V konkurencieschopnosti či zavádzaní (eko)inovácii však strácame tempo nielen s krajinami V4, ale celou EÚ.

Záleží nám na konkurencieschopnom podnikateľstkom prostredí, pripravenom čeliť nadchádzajúcim aj prítomným výzvam.

Inovácie sú úzko prepojené práve s cirkulárnou ekonomikou, ktorá je mnohokrát odpoveďou na základné, existenčné otázky podnikateľov.

Hlavní organizátori

Mnohoročná spolupráca zainteresovaných strán z verejného, súkromného a mimovládneho sektora prináša pod hlavičkou Circular Slovakia výsledky, no súčasne mnoho otvorených otázok.

Ako podporiť organický rast a povedomie o téme cirkularity medzi MMSP? Veríme, že odpoveďou sa stane Circular Summit.

Profesionálne podujatie s  účasťou rešpektovaných kapacít a spíkrov zo Slovenska, ale i zahraničia, prinesie unikátne know-how s jasným cieľom – podporiť tému cirkulárnej ekonomiky a naštartovať žiaduce zmeny na národnej úrovni.

V menej celej platformy verím, že podujatie svojím obsahom aj formou zaujme a spoločne vytvoríme tradíciu, na ktorú budeme môcť byť právom hrdí.

Denisa Rášová
Predsedníčka Circular Slovakia

Udržateľnosť je pre nás kľúčovou témou. Usporiadaním Circular Summitu venovanému udržateľnosti vieme otvoriť dvere, avšak každá firma musí úvodný krok spraviť sama.

Myšlienkou je vytvoriť formát tradičného podujatia a prinášať informácie, skúsenosti a overenú prax systematicky a dlhodobo. Cieľom je podpora konkurencieschopnosti slovenských firiem dnes aj v budúcnosti.

Navyše, transformovanie ich obchodného a produkčného modelu na cirkulárny sa môže stať ich veľkou výhodou. V neposlednom rade, my v bankách vieme správne nastavenými cieľmi motivovať firmy pre túto transformáciu a dosahovanie cieľov Parížskej dohody.Peter Kover
Vice President Corporate Clients at ING Bank

Experti a osobnosti

Prof. Jan Jonker

Professor em. Sustainable Entrepreneurship (Holandsko)

Pieter Van Os

Program Manager CIRCO International (Holandsko)

William Neale

Adviser on Circular Economy at European Commission

Petra Csefalvayová

Environmental consultant at INCIEN SK

Denisa Rášová

Predsedníčka Circular Slovakia

Radovan Geist

Publisher at EURACTIV Slovensko

Ivan Staňa

Country Manager Slovakia at BASF/ Head of BTC Central Europe

Dennis Fino

Managing Director & Co-Founder at Barney Studio

Základné informácie o summite

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Základné informácie o summite

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Základné informácie o summite

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Motivácia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Generálny partner

ING Bank a Circular Summit

Umožniť vzniknúť významnému podujatiu, akým je Circular Summit, vnímame ako privilégium. Sme radi, že sa môžeme ako generálny partner podujatia podieľať na jeho obsahovej stránke a pomôcť podporiť konkurencieschopnosť slovenských firiem vďaka aplikácií cirkulárnych princípov do ich každodennej praxe

Peter Kover

Vice President Corporate Clients ING Bank

Realizační partneri

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure