Registrácia – Circular Summit

Registrácia ukončená!

Ďakujeme všetkým záujemcom o Summit a prejavenú dôveru. Nazbieralo sa vás takmer 400!

V najbližších hodinách rozošleme všetkým registrovaným subjektom informáciu o stave ich žiadosti o účasť a bližšie organizačné pokyny.

Vážený záujemca o Cirkulárny summit 2024. Sme radi, že ste venovali úsilie a čas pri vypĺňaní registračného formulára.

Vzhľadom na enormný záujem a kapacitné limity priestorov Mlynice si ako organizátor podujatia vyhradzujeme právo na selekciu vhodných kandidátov tak, aby bol rovnomerne zastúpený každý trhový sektor aj jednotlivý kraj.

Finálne stanovisko a potvrdenie Vašej účasti či neúčasti  doručíme emailom najneskôr do 8.2.2024.

Za porozumenie a dôveru vopred ďakujeme!

Ďakujeme. Vaša registrácia prebehla úspešne.